Minuta u prometu


Srijeda, 26. kolovoza 2009.

Ovaj je tjedan na Odjelu za odrasle u Gradskoj knjižnici Đurđevac postavljena i informativna izložba Minuta u prometu u suradnji s Policijskom postajom Đurđevac. Uz izložbu za korisnike je pripremljen i niz brošura i informativnih letaka na temu sigurnosti u prometu.