Novo sutra za Romsku zajednicu Đurđevac


Petak, 26. kolovoza 2011.

Ovoga ljeta , unatoč godišnjim odmorima, U Centru za socijalnu skrb Đurđevac se vrijedno radi. Naime, od kad je pokrenut projekt Novo sutra za Romsku zajednicu Đurđevac  koji se većim dijelom financira  iz fondova Europske Unije, odrađeno je niz radionica sa članovima Romske zajednice iz romskog naselja Stiska u Đurđevcu. Motivacije ne nedostaje, a i pripadnici romske manjine svjesni su kako će edukacija pripomoći ublažavanju njihove socijalne isključenosti. Prva od predviđenih edukacija bila je ona koja se odnosi na osnove građanskog odgoja.   Edukacija je trajala 10 sati, a održavala se tri dana: 17.08., 18.08. i 19.08. 2011. godine. Predavač na edukaciji je bila gospođa Ksenija Krušelj  ispred Pučkog otvorenog učilišta iz Koprivnice. Grupa se sastojala od dvadesetak odraslih pripadnika romske manjine iz Stiske različite životne dobi. Samoj edukaciji prethodilo je niz informativnih radionica te motivacijska i selekcijska radionica. Za organiziranje i provođenje radionica u Centru zadužene su članice mobilnog tima, dvije novozaposlene asistentice na Projektu, Anita Đipalo, dipl. socijalna radnica i Mihaela Lončar, prof., kao i djelatnica Centra Željka Crlenjak, dipl. socijalna radnica, također  kao asistentica. Mobilni tim, pod vodstvom voditeljice Projekta, ravnateljice Centra, Katarine  Birte, dipl. socijalne radnice i koordinatora Gorana Gregorića, prof. socijalnog pedagoga, pruža stručnu podršku u vidu psiho-socijalne i savjetodavne usluge članovima ciljane skupine, organiziranja i pripremanja radionica i organizacija, konzultacija oko odabira kandidata itd. Po završetku edukacije, polaznici nisu krili oduševljenje. Prvi puta su se našli na edukaciji ,a način rada im se iznimno sviđa jer mogu naučiti nešto iz vlastitih iskustava. Rad u grupama iznimno je zanimljiv i za njih prihvatljiv. Komunikacija u grupi je bila bolja nakon edukacije, a zaključak i moto same edukacije ja da je svaki čovjek sam kovač svoje sreće. Na predavanju su se posebno istakli Halid Horvat, Romana Horvat i Sanja Balog kao mladi ljudi od kojih bi romska zajednica mogla puno dobiti u smislu bolje socijalizacije Roma nove generacije.                                                                                                                                              asistentice Projekta Anita Đipalo,dipl. socijalna radnica Mihaela Lončar, prof.