Odgojno obrazovne ustanove u prevenciji ovisnosti


Ponedjeljak, 10. lipnja 2013.

Zahvaljujući ponajprije koordinatorici školskih preventivnih programa za Koprivničko-križevačku županiju, đurđevačkoj pedagoginji prof. Jasni Horvat Vlahović u Đurđevcu je održan je stručni skup „Uloga odgojno-obrazovnih ustanova u prevenciji ovisnosti“ u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te podršku, suradnju i suorganizaciju Povjerenstva za suzbijanje droga Koprivničko-križevačke županije,     koordinatorice školskih preventivnih programa za Koprivničko-križevačku županiju Jasne Horvat Vlahović, voditeljice školskih preventivnih programa za osnovne škole Mihaele Patačko i Viktorije Erjavec, voditeljice školskih preventivnih programa za srednje škole Koprivničko-križevačke županije. Pomoćnik ministra Darko Tot u ime Agencije za odgoj i obrazovanje i prof. Jasna Horvat Vlahović, županijska koordinatorica školskih preventivnih programa te koordinatorica ovog stručnog skupa, prisutnim voditeljima školskih preventivnih programa, nastavnicima, ravnateljima te članovima Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Koprivničko-križevačke županije su skrenuli pozornost na područje evaluacije preventivnih programa koje je dosad još uvijek nedovoljno razvijeno i predstavlja jednu od potreba daljnjeg unapređivanja u radu. Okupljene je pozdravio i dožupan Ivan Pal koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Koprivničko-križevačke županije. O „Razvoju i evaluaciji programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade“ govorila je doc.dr.sc. Valentina Kranželić s Odsjeka za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu koja je teorijskim konceptom i životnim primjerima iz prakse podsjetila na važnost usmjeravanja na prevenciju i potrebu sustavnog i planiranog provođenja preventivnih aktivnosti. Dr.med. Davor Bodor, psihijatar u Psihijatrijskoj bolnici Sv. Ivan Zagreb, je govorio o „Učincima alkoholizma na obiteljsku dinamiku“ i pri tom naglasio važnost prepoznavanja poteškoća/problema s alkoholizmom kod djece i mladih, kao i važnost adekvatnog i pravovremenog djelovanja na prepoznate rizične čimbenike ili pak već na samu potrebu liječenja mlade osobe ovisne o alkoholu. Mr.sc. Krešo Zurak, dr.med.spec. otorinolaringologa i plastičnog kirurga glave i vrata KBC-a Sestara milosrdnica-Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata govorio je o „Human Papilloma virus – uloga u karcinomu glave i vrata“. Na primjerima iz prakse je ukazao na važnost poveznice i uzročno-posljedične veze HPV virusa i karcinoma glave i vrata, o čemu se, kako je kazao, u Hrvatskoj premalo govori. „Najvažnije postignuće u produljivanju ljudskog života ne dolazi od čuda dijagnostike i tretmana nego od uspjeha prevencije u zajednici“, kaže jedan autor svjestan važnosti prevencije. Izazovno i opširno područje prevencije omogućuje brojne intervencije i kreacije. Kako bi prevencijsku praksu trebao činiti složen sustav trajnog, kontinuiranog, sveobuhvatnog, složenog i umreženog djelovanja na svim razinama-mikro (pojedinac), mezo (obitelj) i makro (lokalna zajednica, županija, država), posla ima itekako za sve, zaključila je prof. Jasna Horvat Vlahović i izrazila uvjerenje da je ovaj stručni đurđevački skup bila odlična „odskočna daska“ i dobar „vjetar u leđa“ za daljnje zajedničke i pojedinačne preventivne aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama, a onda i u cijeloj zajednici Koprivničko-križevačke županije. Zahvalila se Djevojačkom pjevačkom Gimnazije dr. I. Kranjčeva za lijepom glazbenom početku skupa i Ini Naftalin za radni prostor za njegovo održavanje.