Otvorena izložba Zlatka Sirotića


Nedjelja, 16. studenoga 2008.

U petak, 14. studenoga u 19 sati u Galeriji Stari grad otvorena je izložba slikara iz Zagreba Zlatka Sirotića. Izložbu je otvorila zamjenica gradonačelnika gđa Marijana Markešić, a o autoru je govorila ravnateljica Edita Janković Hapavel. U prigodnom dijelu programa nastupio je Leon Horvat na klaviru. Gosp. Zlatko Sirotić prisutan je svojim radom i u Donaciji Ivana Lackovića Croate s kojim je bio i prijatelj.     Dosta toga ih povezuje. Jedan i drugi slove kao izvrsni crtači, što je temelj likovnog izražavanja. Sirotić slovi kao jedan od vrsnih grafičara. Završio je ALU u klasi Šime Perića, od 1971. do 1974. bio je suradnik majstorske radionice Krste Hegedušića. Na likovnoj sceni prisutan je više od tri desetljeća. Izlagao je na više od 200 izložbi u zemlji i inozemstvu.   U svom stvaralaštvu okušao se i kao pop artist, no ono što se provlači kroz sve vrijeme je sklonost ka figuraciji, naraciji.   Ogledao se u prikazu različitih tema, motiva. Od mrtvih priroda, prikaza pejzaža, veduta gradova, do povijesnih prikaza Seljačke bune. Upravo je u takvim prikazima došla do izražaja kvaliteta i osebujnost Sirotićeva slikarstva, snaga pokreta. Slikareva energija progovara kroz dobro smišljene kompozicije, što je očito u prikazima ciklusa konja bilo da je prikazan jedan, ili grupa njih. Osobito valja zamijetiti platna s prikazom Sv. Jurja koji je Sirotiću inspiracija već više od desetljeća. Znalci umjetnosti prisjetit će se Sv. Jurja sa zmjem bečkog kipara Antona D. Fernkorna, koji je slikara osobito privlačio.   "…to njegovo slikarstvo bogata je freska pokreta, boja i linija, jednako na platnima kao i na crtežima tušem ili umnoženim grafikama" (Josip Bratulić). I doista, na ovoj izložbi sve to vidjeti. Od predočenih izvrsnih crteža malih formata gdje dolazi do izražaja suptilnost i liričnost do velikih platna. Zlatko Sirotić slikar je koji voli upijati ljepotu krajobraza, odlazeći u prirodu i bilježiti ju foto aparatom. One mu služe tek kao podsjetnik.  Sjećanje na djetinjstvo u Podravini, Ludbregu, ostavilo je traga u njegovom stvaralaštvu. On je slikar koji crpi inspiraciju iz svoje okoline ali i brojnih studija starih majstora.  Sve to rezultiralo je razvije osebujan stil i prepoznatljiv likovni ispis. (EJH, 2008.)