Pčelari grade ogledni pčelinjak PU Bagrem Đurđevac


Srijeda, 26. rujna 2012.

Postavljena je drvena konstrukcija za novi objekt budućega oglednog pčelinjaka koji članovi Pšelarska udruga „Bagrem“, unatoč teškoj godini za pčelare i svojem svakodnevnom poslu oko pčela i meda, upravo grade u Boriku. Broj pčelara se unazad dvije godine povečava, interes za pčelarenje je sve veći, teškoće u proizvodnji meda također, a mi smo se u takvim okolnostima odlučili za izgradnju novog pčelinjaka.     On će biti prvenstveno namijenjen edukaciji novih pčelara naše Udruge, ali i edukaciji zaintersiranih građana i djece naših osnovnih škola, a po potrebi i svih drugih zaintersiranih, rekao nam je Dražen Mihac koji je dnevno na radovima oglednog pčelinjaka koji pčelari planiraju završiti, bude li malo sponzorske i donatorske pomoći, do kraja ove godine.  - Poznato je da smo sav med koji je izvrcan na našem pčelinjaku u potpunosti darivali djeci, sponzorima i pokroviteljima naše velike tradicinalne godišnje manifestacije „Đurđevečki medveni dan“, a tako bismo nastavili i dalje, dakako u nadi da se ova vrlo loša godina za pčelare ipak više nikada ne ponovi. Kanimo u dogledno vrijeme popuniti pčelinjak novim košnicama, pčelama ali i novim alatima potrebnim za vrcanje meda. Sve su nam to planovi koji u najvećoj mjeri ovise o financijskim sredstvima, zaključio je u ime članova PU „Bagrem“ Dražen Mihac i dodao da im je svaka dotacija dobro došla.