Picoki na Mojsijevoj gori


Četvrtak, 22. siječnja 2009.

Sadržaj Picoki na Mojsijevoj gori Stranica 2 Stranica 1 od 2 Članovi PD "Borik" iz Đurđevca i planinari PD "Bilogora" iz Bjelovara uspješno su pohodili dva vrha u Egiptu. Gebel Musa ili Mojsijevo brdo visoko 2285m i najviši vrh Egipta MT Katarinu visoku 2648 m.                                                           ÐURÐEVAÈKI I BJELOVARSKI PLANINARI NA DVA NAJVIŠA VRHA   EGIPTA   Èlanovi PD „Borik“ iz Ðurðevca (njih 9)i planinari PD „Bilogora“ (8) iz Bjelovara uspješno su pohodili dva vrha u Egiptu.Gebel Musa ili Mojsijevo brdo na kojem je  Mojsije primio 10 božjih zapovjedi visoko 2285m osvojili su svi èlanovi 17 dnevnog boravka u Egiptu, a najviši vrh Egipta Mt. Katarinu (Gebel Katarinu) visoku 2648 m  osvojilo je 13 od 17 planinara tog tima. Svi su planinari dobro i trenutno se nalaze na obilasku znamenitosti Egipta, poput Crvenog mora , Luxora, Assuana, Kaira i drugih znamenitosti.  Pozdrav iz Egipta od èlanova PD Borika iz Ðurðevca.   Prethodna - Sljedeća »