Picokijada 2010. posljednji lipanjski vikend


Četvrtak, 22. travnja 2010.

Ovogodišnja Picokijada s Legendom o picokima, kao kulturnim nematerijalnim dobrom RH,  održat će se 25.26. i 27.lipnja, odlučio je gradonačelnik  Đurđevca S. Gračan. Najveću kulturno-zabavnu i sportsku manifestaciju Regije, koja je Gradu Picoka priskrbila titulu EDEN-a , Europske destinacije turističke izvrsnosti, pripremat će Organizacijski odbor kojega je gradonačelnik imenovao uoči Đurđeva, a na čijem će mu čelu biti i kao prvi čovjek Grada, ali i kao predsjednik gradske TZ. U Organizacijskom odbor je imenovao Vericu Rupčić, za izvršnu direktoricu, a za članove Đurđevčane koji imaju dugogodišnja iskustva u njenoj pripremi i realizaciji.   To su Marijana Markešić, Zdravko Šabarić, Mario Pintar, Martin Mahović, Zdravko Patačko, Đuro Bobovčan, Franjo Huđek, Božidar Vinković, Slavica Matkov i Mario Lončarić. -Ovo su ljudi koji su pojedine priredbe Picokijade i do sada nosili na svojim leđima, međutim Odbor želimo još proširiti s mladim i kreativnim osobama, te vrlo brzo obznaniti i program Picokijade, rekla je Verica Rupčić nakon prvog sastanka Organizacijskoga odbora i pri tom najavila da će se u programu zadržati sve glavne priredbe koje Picokijadi daju prepoznatljivost, ali da će biti svakako i puno novosti.