Plodoredom protiv kukuruzne zlatice


Subota, 12. siječnja 2013.

Za sada su na području općine Ferdinandovac, koja je lani bila u programu praćenja kukuruzne zlatice, zabilježene štete od ličinki koje su nerijetko prelazile ekonomski prag tolerantnosti. To potvrđuje tezu da se populacija zlatice počela oporavljati od ekstremnih klimatskih uvjeta koji su prevladavali u 2010. i 2011. godini. Nakon nepovoljnih klimatskih uvjeta koji su prevladavali u 2011. i 2012. populacija kukuruzne zlatice bi se u 2013. godini mogla početi oporavljati.     Stoga, „razloga da se o ovom štetniku prestane govoriti i da se o njemu ne vodi računa ne smije biti", ocijenili su stručnjaci, prof. dr. sc. Renata Bažok, dr. sc. Tomislav Kos i Tomislav Makovica, mag. ing. agr, koji su posljednje tri godine bili sudionici velikog dijela istraživanja vezanih za praćenje i utvrđivanje šteta i čimbenika koji utječu na pojavu štete od kukuruzne zlatice. Istraživanje je provodio Zavod za poljoprivrednu zoologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu na području Koprivničko–križevačke županije, prvenstveno na području općina Gola i Ferdinandovac, a voditelj istraživačke grupe je bio Tomislav Markovica, mag. ing. agr., koji je koordinirao sve aktivnosti vezane za zajedničke sastanke kao i za individualne obilaske proizvođača te postavljanje mamaca i očitavanje brojnosti odraslih zlatica. Upravo je ovaj đurđevački stručnjak želio upoznati i đurđevačke poljoprivrednike, proizvođače kukuruza ne samo s nalazima trogodišnjeg istraživanje, nego im uputiti i upozorenje da je važno pridržavati se plodoreda u sadnji kukuruza. - Kukuruz je izuzetno važna poljoprivredna kultura za općinu Ferdinandovac, ali nažalost posljednjih godina osim suše izložen je i štetnom djelovanju kukuruzne zlatice. Štete su ovisno o godini različite a to je najvećim djelom zbog različitih vremenskih i okolinskih prilika koje prevladavaju u pojedinoj godini. Važnost provođenja mjera suzbijanja sve više dolazi do izražaja. Smjernicama za integriranu proizvodnju ratarskih kultura zabranjuje se sjetva kukuruza dva puta uzastopno na istoj površini. No potreba za visokim količinama kukuruza i nedostatne obradive površine obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kakve prevladavaju u području općine Ferdinandovac smanjuju mogućnost za primjenom plodoreda i predstavljaju stalan izvor poteškoća koje će proizvođači imati s kukuruznom zlaticom u budućnosti. Dokazano je da se temeljem praćenja visine populacije može obaviti selekcija manje rizičnih polja na kojima se ponovljena sjetva može obavljati. Temeljem poznavanja visine populacije odraslih na određenom polju u godini leta moguće je ispravno odabrati mjeru suzbijanja ličinki koja će dati zadovoljavajuće rezultate. Procjena rizika i program edukacije poljoprivrednih proizvođača provođen je po metodici „Škole u polju“ koja je prihvaćena od strane Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), pojasnio nam je voditelj  grupe T. Markovica. Vegetacijske sezone 2012. održan je i sastanak s 13 proizvođača koji su bili uključeni u program istraživanja , te pet obilazaka polja i individualnih sastanka sa svakim proizvođačem uključenim u program. Rezultati su pokazali da se na 10 od 13 polja uključenih u procjenu rizika može dati negativna prognoza te se na ovim poljima sjetva kukuruza može ponoviti u 2013. godini bez opasnosti od šteta od ličinki. Jedno polje nije imalo ulove odraslih na mamcima koji bi bili iznad ekonomskog praga za ponovljenu sjetvu, međutim zabilježene su velike štete na korijenu i u vidu polijeganja tako da se očekuje da bi uslijed ponovljene sjetve moglo opet doći do istih takvih šteta. Dva polja su visoko rizična i na njima se u slučaju ponovljene sjetve mogu očekivati ekonomske štete od ličinki. Stoga je njima preporučeno da se ponovljena sjetva izbjegne.