Počela prva faza sanacije odlagališta otpada na Peskima


Ponedjeljak, 17. prosinca 2012.

Potpisivanjem ugovora o prvoj  fazi sanacije odlagališta otpada Peski u Đurđevcu, koje je u ime investitora,  Komunalija potpisao mr. Marijan Blažok, a u ime izvođača radova, đurđevačke Bistre, njen direktor Mario Bosilj, počela je i službeno realizacija druge najveće ovogodišnje gradske komunalne i ekološke investicije.     - Točno, nakon pročistača otpadnih voda, sanacija odlagališta na Peskima druga je naveće komunalna gradska i ekološka investicija. Budući da su zbog javne nabave rokovi za njenu realzaciju poodmakli, ona će se najvećim dijelom odvijati druge godine, a omogućit će ne samo povećanje postojećeg kapaciteta odlagališta s kojim će se ispuniti i zakonski propisi zbrinjavanja otpada, nego i sve pripremiti za vrijeme kad će profunkcionirati  Regionalno odlagalište smeća na Piškornici, pojasnio je predsjednik Skupštine Komunalija, gradonačelnik Slavko Gračan, koji je bio prisutan potpisivanju ugovora. Za ovu veliku investiciju  osigurano je 3,8 milijuna kuna, s time da prvu fazu sanacije sa 60 posto financira Fond za zaštitu okoliša, s 35 posto Županija, dok će preostalih pet posto biti izdvojeno iz gradskog proračuna. To će đurđevački gradski proračun koštati nešto više od 150.000 kuna, a radove koji bi trebali završiti do 1. travnja 2013. godine izvode đurđevačka Bistra i koprivnički Koming.