PODRAVSKI ESEJI PREDSTAVLJENI ESPERANTISTIMA


Četvrtak, 18. prosinca 2014.

Udruga zagrebačkih esperantista i niz esperantskih društava, među kojima je i đurđevački Dokumentacijski esperantski centar (DEC), obilježili su i ove godine  u Zagrebu 15. prosinca -  Zamenhofov dan, dan kada je rođen stvaratelj esperanta Ludvig Lazar Zamenhof. Kako se taj dan zapravo slavi kao Dan esperantske knjige, u okviru programa predstavljen je niz izdanja koja su nastala u firmi „Grafokom“ Josipa Pleadina, pri čemu je naglasak stavljen na knjigu „Esploro kaj Dokumantado“ Ive Lapenne, našijenca koji je kao istaknuti esperantist posebno zaslužan za rezoluciju kojom je 1954. UNESCO priznao esperanto.

U okviru programa predstavljena je i nova knjiga Zdravka Seleša „GALOVIĆ I ZAĐNE STVARI“ kao primjer promidžbe esperanta neesperantskoj publici. Naime, iako se radi o izboru podnaslovljenom Podravski eseji i zapisi, autor je ipak uvrstio i nekoliko nezavičajnih tekstova želeći tako pokazati i svoje druge interese. Tako se tu nalaze i tri prevedena eseja izvorno napisana na esperantu; jedan posvećen Danilu Kišu, drugi koji promovira Marina Držića povodom 500-godišnjice njegova rođenja i treći,  nagrađeni,  koji je recenzija izvornog esperantskog romana. Osim toga još su dva eseja našla svoju vezu s esperantom. Esej o Đuri Rašanu napisan na kajkavštini dotiče se i njegova pisanja na esperantu, a dosad neobjavljeni esej „Svjetlo bez sjene Ivana Goluba“ govori o Golubovoj dvojezično objavljenoj knjizi „Svjetlo i sjena/Lumo kaj ombro“. Tako autor neesperantististe upoznaje s međunarodnim jezikom esperantom, ali i esperantiste s vrednotama svoga podravskoga zavičaja.