Politika treba žene


Petak, 8. ožujka 2013.

Potrebno je uvažavanje zakonske odredbe o 40-postotnoj zastupljenosti žena na listama, s naglaskom na važnost redoslijeda na listama, koji garantira u zadanom postotku i ulazak žena u predstavnička tijela. Također je nužno omogućiti sudjelovanje žena u sastavljanju izbornih lista i u svim političkim aktivnostima kako bi se pravovremeno postigla spomenuta zakonski uravnotežena zastupljenost žena te je i dalje potrebno raditi na jačanju položaja žena u okvirima političkih stranaka,     osnovni su zaključci nastavka kampanje "Politika treba žene", koju kontinuirano provodi županijsko Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, a izrečeni su na istoimenoj tribini u Koprivnici. Predsjednica Povjerenstva Verica Rupčić je podsjetila na sadašnju političku participaciju žena u općinama, gradovima i skupštini KKŽ, gdje je očita podzastupljenost žena. - Velika je razlika i u zastupljenosti žena u političkim strankama. O svojim pozitivnim iskustvima u političkom smislu su govorile predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček i saborska zastupnica Marija Vukobratović, koje su napomenule da je njihova stranka već istaknula kandidature za gradonačelnice u sva tri grada, kao i za zamjenicu župana. Kroz raspravu su iznesene činjenice da je primjetna razlika između urbanih i ruralnih sredina jer više žena zainteresiranih za politički angažman ima u gradovima, rekla je V. Rupčić i dodala da je na tribini bila i predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Nansi Tireli, koja je govorila o sudjelovanju žena u aktualnom mandatu u općinama, gradovima i županijama na području Hrvatske, kao i o položaju žena u hrvatskoj politici. Potporu većem uključivanju žena u politiku dao je i zamjenik župana Ivan Pal.