Predstavljena Udruga „Sveti Juraj“


Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.

Pred nedopustivo malo Đurđevčana, u subotu se u Domu kulture, glazbenom, scenskom, recitatorskom i  video prezentacijom predstavila nova gradska udruga „Sveti Juraj“. Grupa entuzijasta i zaljubljenika u đurđevačku povijest i njenu prezentaciju u budućnosti, i ovom prilikom je pokazala da je puno u đurđevačkoj povijesti još neistraženo, a ono već poznato i zaštićeno te europski vrednovano, može biti veliki đurđevački turistički, kulturni i gospodarski adut Grada Picoka.     Riječ je o građanskoj inicijativi, koja će za dobrobit lokalne zajednice, a prvenstveno mladih budućih generacija čuvati i promicati vrijednosti kulturne baštine Grada Đurđevca, te na postignutim dosezima i kulturnim vrijednostima razvijati gospodarske i turističke projekte i aplicirati ih na raspoložive europske fondove. To je prilikom predstavljanja ponajbolje pojasnio njen presjednik Martin Mahović, dok su ostali članovi i inicijatori, tajnik Mario Fuček, te članovi Predsjedništva Željko Orač, Željko Kožarić, Zdravko Patačko, Vladimir Miholek, Matija Vogrinčić, Željko Stankir i Vesna Golub, bili angažirani na skraćenom scenskom prikazu Legende o Picokima, s kojoj se Grad Picoka predstavlja po zemlji i svijetu između dviju „Picokijada“. Da Udruga „Sveti Juraj“ ipak ima prijatelje, pokazali su svojim nastupom i gosti, Marica Hasan, Đurđevčice i Bemian duet, te izvrsni recitator đurđevačke kajkavštine Matija Vogrinčić. Rečeno je da će Udruga djelovati preko sekcija „Picoka“, zatim „Đuroka“, kolekcionara, istraživača jezika i drugog, a otvorena je za sve zainteresirane koji žele da njihove kreativne ideje na čuvanju kulturne i tradicijske baštine Đurđevca kao Grada Picoka postane platforma za zajednički dijalog i novu inicijativu koja će ga čvrsto i visoko držati na turističkom  i kulturnom, a time i gospodarskom europskom  nebu.