Pri kraju prvi dio rekonstrukcije Severovačke ulice


Petak, 6. srpnja 2012.

Radovi na rekonstrukciji Severovačke ulice poprilično su odmakli. Počeli su početkom lipnja , a ovaj tjedan bi, ne bude li nepredviđenih problema, trebali i završiti. Radnici Komunalije i Komunalija–Plina, te HEP-ovci uredili su u prvom dijelu uređenja njeno podzemlje, dok će se ŽUC uključiti u drugom dijelu, u uređenju njena nadzemlje, odnosno u rekonstrukciju kolnika, staza i kolnih prilaza i parkirališta.     Trenutno se radi na završetku rekonstrukcije instalacija u zemlji. To u cijelosti financira Grad Đurđevac iz sredstava prikupljenih od komunalne naknade. U taj dio spada rekonstrukcija plinske mreže uključivo i kućni priključci. Cijena rekonstrukcije iznosi sa PDV-om 47.176,50 kuna, a izvode je Komunalije plin. Rekonstrukcija vodovodne mreže uključivo i kućne priključke izvode Komunalije, a cijena rekonstrukcije iznosi sa PDV-om 46.332,54 kn, dok su zamjenu podzemnih elektroenergetskih kablova obavili HEP-ovci kompletno o svom trošku u sklopu pojačanog održavanja. Oni su mijenjali glavne visokonaponske kablove koji spajaju trafostanicu kod doma na Peskima sa trafostanicom u Međašnoj ulici, rekao je Dejan Đud, pročelnik Upravnoga odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo u Gradu Đurđevcu. On je rekao da su svi ti radovi prvog dijela rekonstrukcije obavljeni isključivo zato da se ne bi novouređena ulica naknadno išla prekapati radi eventualnih puknuća i sl, i najavio da bi drugi dio rekonstrukcije Severovačke ulice s uređenim  kolnikom, stazom i kolnim prilazima i parkiralištima trebali krenuti krajem srpnja  i trajati oko mjesec i pol dana.  - Prema projektantskom cjeniku cijena radova je 1.435.573,75 kuna sa PDV-om. Nositelj radova je Županijska uprava za ceste koja provode i javnu nabavu, a omjeri financiranja su, 65 posto ŽUC i 35 posto Grad Đurđevac, rekao je D. Đud.