Prigovor na rezultate izbora za članice/članove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Đurđevca


Petak, 24. svibnja 2013.

Prigovore i rješenja na rezultate izbora za članice/članove Gradskog vijeća Grada Đurđevca i za izbor gradonačelnika Grada Đurđevca pogledajte na linkovima u nastavku.         Prigovor SDP Rješenje na prigovor za gradonačelnika (1) Rješenje na prigovor za gradonačelnika (2) Rješenje na prigovor za Gradsko vijeće (1) Rješenje na prigovor za Gradsko vijeće (2) Rješenje na prigovor za Gradsko vijeće (3) Rješenje na prigovor za Gradsko vijeće (4) Rješenje na prigovor za Gradsko vijeće (5) Rješenje na prigovor za Gradsko vijeće (6) Rješenje na prigovor za Gradsko vijeće (7)