Profesori Zagreba i Novoga Sada u Starom gradu


Ponedjeljak, 31. listopada 2011.

Zahvaljujući zavičajnim vezama prof.dr.sc. Nevena Hrvatića docenta na Filozofskom fakultetu , naš dio Podravine ponovo je bio sjedištem važnog međunarodnog znanstvenog skupa, a Lovačka kuća Peski i Galeriju Stari grad važne točke  u njemu.           Naime, u sklopu svog trodnevnog programa skupina znanstvenika, profesora Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjeka za pedagogiju i FF u Novom Sadu, Odseka za pedagogiju, zajedno su sa Visokom školom za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici i Hrvatskim pedagogijskim društvom organizirali Bilateralni znanstveni kolokvij Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima, Hrvatska-Srbija. Nakon smještaja na Peskima, te odrađenog znanstvenog programa koji je obuhvaćao uz predavanja i razgledavanje Zagreba (gdje ih je dočekao dr.sc.Velimir Piškorec), Grabrovnice (rodne kuće Petra Preradovića), te đurđevačkog Starog grada (gdje su im domaćini bili Želimir Hrvatić i kustosica Edita Janković Hapavel) znanstvenici su sa velikim interesom razgledali sve galerijske prostore Staroga grada.- Zahvaljujući prof. dr.sc. Nevenu Hrvatiću već nekoliko godina zaredom đurđevačka utvrda Stari grad nije izostavljena kao važnu kulturna točka u organiziranim posjetima profesora i znanstvenika iz područja pedagogije, rekla je nakon posjeta Edita Janković Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu i kustosica u Galeriji Stari grad.