Program 6. Dječjeg glazbenog festivala ‘KUKURIČEK 2008.”


Srijeda, 27. veljače 2008.

PROGRAMŠportska Dvorana Ðurðevac, subota 29. ožujka 2008.  1.   MATURALAC Glazba; Dražen Žanko       Stihovi; Rajko Stilinoviæ 2.   MOJA ZEMLJA Glazba; Marko Tomasoviæ       Stihovi; Rajko Stilinoviæ      3.   GRADE MOJ Glazba; Ines Prajo       Stihovi; Arjana Kunštek- Tihomir Preradoviæ 4.   MED I KUPINE Glazba; Ines Prajo       Stihovi; Arjana Kunštek- Tihomir Preradoviæ 5.   ÐURÐEVAÈKA PASTORALA Glazba; Darko Braje       Stihovi;  Edita Braje   6.   IVANA I MARIJA Glazba; Toni Eteroviæ       Stihovi; Daliborka Careviæ 7.  ŠKOLARCI Glazba; Natalija Banov       Stihovi; Ivanka Glogoviæ Klariæ 8.  KATA IZ LONDONA Glazba; Boris Beketiæ       Stihovi; Marijan Javurek 9.  LJUBAV JE SLAÐA OD BONBONA Gazba; Davor Jašek       Stihovi; Nedo Zuban     10.  ŽIVOT U SUNCU Glazba; Davor Jendrašiæ       Stihovi;  Zvjezdana Èagalj - Utrobièiæ     11.  CRVENE STARKE Glazba; Davor Jendrašiæ       Stihovi; Sandra Rajèeviæ     12.  TUDOM NEMTUDOM Glazba; Davor Jendrašiæ       Stihovi; Rajko Stilinoviæ     13.  EKOLOŠKA Glazba; Davor Jendrašiæ       Stihovi; Davor Jendrašiæ     14.  POPEVKA Glazba; Davor Jendrašiæ       Stihovi; Davor Jendrašiæ     15.  PRVI BUŠIÆ Glazba; Natalija Banov       Stihovi; Ivanka Glogoviæ Klariæ     16.  KAO PRINCEZA Glazba; Lada Škugor       Stihovi; Lada Škugor 17.   TI SI MOJ        Glazba; Jovica Škaro       Stihovi; Jovica Škaro 18.   DALMACIJO        Glazba; Jovica Škaro       Stihovi; Jovica Škaro     19.  VLASULJA Glazba; Ljubo Kuntariæ       Stihovi; Ratko Zvrko     20.  SUNOVRATI Glazba; Suzana Matušan       Stihovi; Ivanka Glogoviæ-Klariæ     21.  MOJ TATA JE POETA Glazba; Zoran Jašek       Stihovi; Nedo Zuban     22.  ŽUTOZUBA Glazba; Maja Rogiæ       Stihovi; Maja Rogiæ 23.  OKO POLA DVA      Glazba; Mladen Medak Gaga      Stihovi; Mladen Medak Gaga   Ocjenjivaèki sud: Hrvoje Hegedušiæ, kantautor – predstavnik Hrvatskog društva skladatelja Vladimir Felker, glavni urednik Hrvatske televizije Tihomir Preradoviæ, glazbenik i glazbeni producent Ivica Mihajloviæ, glazbeni pedagog   Ðurðevac, 17. veljaèe 2008.    Kontakt – Press             Kruno Heidler             48350 Ðurðevac  Šenoina 22             048 280 669  098 130 18 91