Radovi u kušaonici vina naših vinogradara dobro napreduju


Petak, 18. ožujka 2011.

Radnici Segrada, izvođači radova koje je angažirala Udruga đurđevačkih vinogradara i voćara, privode kraju radove u podrumskim prostorijama „stare policije“, gdje naši vinari planiraju nakon rekonstrukcije i adaptiranja prema napucima konzervatora, urediti prostor za svoje društvene prostorije i kušaonicu vina. Velik je to građevinski i investicijski zahvat, od kojega članovi Udruge, iako nemaju gotove novce ipak ne odustaju. Lani su u travnju zapuštene podrumske prostorije u centru grada dobili od Grada u najam na pedeset godina, a već do sada obavljeni radovi daju naslutiti da će Đurđevac već do Dana grada imati lijepe i svijetle prostore u centru. U njima će vinogradari pak imati adekvatno mjesto za okupljanje, druženje, izlaganje i arhiviranje vina. -Sve dakako ovisi o novcima, pa će i radovi prema Idejnom rješenju, napredovati sukladno financijskim mogućnostima. Za osnovni završetak nam treba najmanje 120.000 kuna, pa ćemo i dalje poticati članove Udruge na dobrovoljno uključivanje u uređivanje i opremanje prostora. Cilj nam je dio radova obaviti već do Đurđeva, a najveći dio do Picokijade, najavio je Marijanko Ređep, predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac, koji uz to traži da se njihovi novi prostori uvrste u turističku ponudu Grada Đurđevca i upišu na Đurđevačku vinsku cestu.