Rajko Stilinović direktor, a Davor Jendrašić umjetnički ravnatelj Kukuričeka 2011.


Utorak, 1. veljače 2011.

Danas je posljednji dan kad bi na adresu Davora Jendrašića, ovogodišnjeg umjetničkog ravnatelja Dječjeg glazbenog festivala Kukuriček trebale stići skladbe spremne za njihovo festivalsko izvođenje 30. travnja. Iako do toga datuma, kad će po deveti puta sa festivalske pozornice naše sportske dvorane odzvanjati veseli dječji glasovi, ima još dosta vremena, pripreme su već uvelike odmakle. Za to su, uz dobre dosadašnje odjeke Kukuričeka u hrvatskim glazbenim vodama, najviše zaslužni njegovi organizatori.   Za njegovu ovogodišnju organizacijsku i glazbenu sliku, odgovorna je ne samo Direkcija Kukuričeka, nego i, nakon siječanjske Izborne skupština Udruge Dječje glazbene igre „Kukurijek“i ljudi izabrani u Izvršni i Nadzorni odbor te glazbene udruge. Za predsjednicu Skupštine i Udruge Dječje glazbene igre „Kukurijek“ Đurđevac izabrana je zamjenica gradonačelnika Marijana Markešić. Članovi Izvršnog odbora su Rajko Stilinović, Ivana Jaklin, Ivan Kuštrak, Gabrijela Golub, Davor Jendrašić, Anđelo Jurkas i Zoran Vidaković, dok su za  članove Nadzornog odbora izabrani Sanja Fleis Vidaković, Kristina Benko i Ivan Pleadin. Za predsjednicu Izvršnog odbora Udruge Dječje glazbene igre „Kukurijek“ izabrana je Gabrijela Golub, za tajnika Zoran Vidaković, a za računopolagača Ivan Kuštrak. Izvršni odbor izabrao je užu direkciju festivala Kukuriček. Za direktora festivala izabran je Rajko Stilinović, a za umjetničkog ravnatelja festivala Davor Jendrašić.