“Ravnopravne! Sudjelovanje žena u odlučivanju na lokalnoj razini”


Utorak, 13. studenoga 2012.

Striktno provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova u svim njegovim segmentima jedan je od osnovnih zaključaka konferencije i seminara "Ravnopravne! Sudjelovanje žena u odlučivanju na lokalnoj razini", koji su održani u Zagrebu u organizaciji CESI - Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, a uz pokroviteljstvo Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH i potporu Veleposlanstava Republike Francuske i SAD u Hrvatskoj, te Grada Zagreba. Na konferenciji je bila i Verica Rupčić, predsjednica Županijskoga povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije.     - Cilj konferencije je bio razmjena ideja i iskustava u promicanju sudjelovanja žena u odlučivanju, te razvijanje novih strategija za uključivanje većeg broja žena u odlučivanju na lokalnoj razini, pojasnila je V. Rupčić i naglasila da su sudionici konferencije donijeli niz zaključke u kojima se zahtjeva striktno provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova u svim njegovim segmentima. Izdvojila je, među ostalim, da je na lokalnoj razini potrebno dosljedno kreirati rodno osviještene politike u svrhu smanjenja postojećih neravnopravnosti između žena i muškaraca. - Posebna pažnja treba se posvećivati razvoju servisa i programa vezanih uz brigu o djeci i starijim osobama te problematici javnog prijevoza koji je ključan za dostupnost obrazovnih, zdravstvenih i ostalih usluga na županijskoj razini, prenijela je V. Rupčić i dodala da je predlaženo također da se osnuje fond za osnaživanje žena u koji bi političke stranke koje ne poštuju Zakon o ravnopravnosti spolova o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca uplaćivale sredstva po naplaćenim kaznama, a koje stupaju na snagu na lokalnim izborima 2013., kao i da je potrebno pristupiti izmjenama izbornog zakona na način da izborna povjerenstva na svim razinama ne prihvaćaju one liste koje ne poštuju klauzulu uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca te uvesti obavezu sistema zatvarača odnosno definirati i poziciju osoba na listi, na način da se kandidati i kandidatkinje na listi nalaze naizmjence.