Rezultati lokalnih i mjesnih izbora


Utorak, 21. svibnja 2013.

Rezultate izbora za gradonačelnika grada Đurđevca, za članice/članove Gradskog vijeća, članove Vijeća mjesnih odbora te utvrđivanje i objavu rezultata izbora za izbor gradonačelnika i članove Gradskog vijeća grada Đurđevca pogledajte na linkovima niže.       REZULTATI IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA ĐURĐEVCA REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐURĐEVCA REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA UTVRĐIVANJE I OBJAVA REZULTATA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA ĐURĐEVCA UTVRĐIVANJE I OBJAVA REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐURĐEVCA