Romana Horvat romska pomoćnica u vrtiću „Maslačak“


Utorak, 10. srpnja 2012.

Vrlo je vrijedna, empatična, vole je djeca, a odgojiteljice su jako zadovoljnje njenim angažmanom oko djece i odnosa prema obvezama na poslu. Na posao dolazi među prvima, s posla odlazi među posljednjima, a sa simpatijama su je prihvatili i roditelji đurđevačkih vrtičevaca. Zove se Romana Horvat i pomoćnica je u nastavi.       Program eukacije za rad s djecom je završila u sklopu projekta „Bolje sutra za romsku zajednicu iz Stiske“, koji je završio ove godine u svibnju, a financirala ga je EU. U Dječji vrtić „Maslačak“ upućena je na nekoliko mjeseci u sklopu javnih radova. Da voli djecu i da zna s njima pokazuje brižno svakim svojim pokretom i odnosom prema njima. - Jako smo svi zadovoljni Romaninim radom u našem vrtiću. Kad na početku nove pedagoške godine u vrtić krenu i romska djeca iz Stiske, Romana će nam biti od velike koristi u komunikaciji s njima, rekla nam je vrtička ravnateljica Gabrijela Golub, puna hvale za mladu pomoćnicu. - Završila sam frizersku školu, međutim rad s djecom me uvijek zanimao. Kad se krenulo s projektom „Bolje sutra za romsku zajednicu iz Stiske“, odmah sam se prijavila za edukaciju, jer sam htjela naučiti i postići još više. Volim frizersku struku, no rad s djecom mi je ipak draži i tu bih htjela i mogla dati najviše, rekla nam je Romana Horvat.