S doktoratom znanosti, Brankica Sobota Šalamon, na listi nezaposlenih


Petak, 20. srpnja 2012.

Uspješnom obranom disertacije, Đurđevčanka, magistra znanosti Brankica Sobota Šalamon dipl. ing., u petak 13. srpnja u 13 sati stekla je titulu doktora znanosti. Taj najviši stupanj zvanja u akademskoj zajednici stekla je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je uspješno obranila svoj doktorski rad pod nazivom „Utjecaj ultrazvuka na inaktivacije mikroorganizama“.     Time je, kako je naglašeno, postavila temelje i otvorila vrata za daljnja istraživanja primjene novih tehnologija u prehrambenoj industriji. Dr. sc. B. Sobota Šalamon time se upisala i na časnu listu đurđevačkih doktora znanosti (dr. sc. Vesna Petrović Peroković, dr. sc. Veljko Piškorec, dr. sc. Dražen Đuričić i drugih), koji su zaposleni, dok je ona jedina od njih nezaposlena. Ova samozatajna Đurđevčanka, majka dvoje malodobne djece, iza sebe ima bogatu 13-godišnju radnu biografiju, koju je počela kao tehnolog, analitičar, voditelj laboratorija i predstavnik za kvalitetu u NaturiAgro. Bila je voditelj stručnoga tima za projektiranje, praćenje izgradnje i opremanje laboratorija NaturaLaba, koji je obavljao fizikalno kemijske i mikrobiološke analize hrane, hrane za životinje i analize pitkih voda. U sklopu postdiplomskog studija obranila je i magistarski rad na temu “Matematičko modeliranje parametara koji utječu na mikrobiološku kakvoću svježega sira”. Bila je na brojnim seminarima i kongresima iz različitih područja prehrambene tehnologije i mikrobiologije, te objavila nekoliko radova u domaćim i stranim stručnim časopisima. Uz to je bila prisiljena sama pokrenuti stečaj nad NaturaLabom, koji je zaključen pet mjeseci kasnije od stečaja tvrtke NatureAgro. Od tada je na Zavodu za zapošljavanje. Nezaposlena, uključuje se u organizaciju ovogodišnje Picokijade i kao voditeljica marketinga, uspjeva se dokazati kao vrsni komunikator i kao vrsni organizator. Bi li nakon stečene titule doktorata i uspješno obavljenog posla u marketingu za veliku manifestaciju kakva je Picokijada, možda krenula i prema marketinškim vodama, pitamo đurđevačku nezaposlenu doktoricu znanosti. – Vrlo teško je biti nezaposlen. Svaki posao je vrijedan i važno je raditi. U svakoj poslovnoj i životnoj prilici najvažniji je čovjek i njegova želja da uči, radi i bude koristan član tima. Treba učiti cijeli život i kombinirati znanja iz različitih područja da bi pronašli rješenja na zadane probleme koji nas okružuju, zaključila je dr. sc. Brankica Sobota Šalamon.