Seminaristi oduševljeni Đurđevačkim peskima


Petak, 21. svibnja 2010.

Čak 52 učitelja iz Hrvatske, Grčke, Velike Britanije, SAD-a, Turske, Gruzije, Rumunjske, Portugala, Španjolske, Estonije, Litve, Cipra, Bugarske, Norveške, Češke, u sklopu permanentnog obrazovanja, bili su gosti Koprivnice i sudionici Međunarodnog seminara u sklopu Pestalozzi programa, a u organizaciji Vijeća Europe. –Tema seminara je bila „Akcijsko istraživanje u funkciji profesionalnog razvoja učitelja“, predavači sveučilišni profesori iz Velike Britanije, SAD-a i Hrvatske, ... ... a koprivnički domaćin OŠ „Braće Radića“ u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, podružnica Zagreb, rekla nam je jedna od sudionica seminara, dipl. učiteljica Natalija Flamaceta Magdić, voditeljica Županijskog stručnog vijeća učiteljica engleskog jezika Koprivničko – križevačke županije i dodala da je iskoristila nazočnost tolikog broja gostiju iz Hrvatske, Europe i SAD-a da se pohvali s kulturnim i prirodnim posebnostima Koprivničko-križevačke županije, koja je, među ostalima bila i sponzor ovoga važnog međunarodnog skupa. -Osim predavanja i radionica u školi, učesnici Pestalozzi seminara su razgledali Koprivnicu, Galeriju Stari grad u Đurđevcu te Geografsko-botanički rezervat Đurđevačke pijeske, s kojima su bili posebno oduševljeni, rekla nam je N. Flamaceta Magdić.