Sjećanje na Ivana Lackovića Croatu


Petak, 2. rujna 2011.

Centar za kulturu i Gradska knjižnica prigodno su obilježili sedmu godišnjicu smrti Ivana Lackovića Croate. Prigodnim izložbama i slovom prisjetili su ga se na dan, kad je prije sedam godina, točnije 29. kolovoza 2004. zauvijek zatvoren životni i umjetnički ciklus ovog poznatog slikara, grafičara i kolekcionara.         Iako samouk, neiscrpnom snagom i talentom uspio se uzvisiti među svjetske vrijednosti pritom nikad ne zaboravljajući svoje korijene. Jedan dio Lackovićevog stvaralaštva, njegovu strast prema umjetnosti, uvažavanje svih umjetničkih stavova i poetika, ljubav prema čovjeku i zavičaju, može se osjetiti u đurđevačkoj donaciji smještenoj u utvrdi Stari grad. Riječ je o preko dvije tisuće darovanih umjetnina, plakata i etnografskih predmeta, te isto toliko knjiga i kataloga s područja likovnih umjetnosti. Kako takvu prebogatu zbirku nije moguće predstaviti u njenoj cjelovitosti, Galerija Stari grad gotovo svake godine priredi novu didaktičku postavu, što je ujedno bila i želja samog donatora. Do sada je donacija predstavljena dvadesetak puta u domicilnom prostoru, ali i izvan njega, dok je dio izložen u poslovnim i javnim prostorima u Đurđevcu.   Nove izlagačke koncepcije izazvale su veliki interes javnosti. One su otkrile neke nove nepoznanice, kako kod samih autora tako i same zbirke. Zahvaljujući ovoj donaciji postao nam je jasniji grafički ciklus slavnih majstora poput Rembrandta, Dürera pa i suvremenih svjetskih i hrvatskih grafičara, zatim kinesko slikarstvo, umjetnost europskih i dalekih zemalja Japan, JAR, Rusija, Indonezija i dr. Tu su zatim dječji radovi cijelog svijeta, tematske izložbe (Portret, Krajolik), te izložbe osmišljene po nekim drugim principima (Istočni prostor, Metamorfoze i iskoraci, Moslavačke pregače, Plakati itd.), reći će povodom ove obljetnice Zdravko Šabarić, slikar koji je godinama prijeteljevao s donatorom i podosta radio na prezentaciji njegove Donacije. U stalnoj postavi je izložba Hrvatsko slikarstvo XIX. i XX. st. u kojoj su zastupljena gotovo sva relevantna imena nacionalne umjetnosti (V. Bukovac, O. Herman, Lj. Babić, K. Hegedušić, Z. Šulentić, V. Becić, V. Gecan, V. Grdan, J. Miše, M. Uzelac, A. Motika, E. Murtić, Z. Prica, N. Reiser, J. Vaništa, D. Babić, M. Šutej, S. Šohaj, I. Rabuzin, I. Generalić itd.). -Zahvaljujući ovoj donaciji i uređenim galerijskim prostorima, đurđevačka utvrda Stari grad, postala je nezaobilazna turistička odrednica ovoga dijela Hrvatske. Velik dio takvom priskrbljenom statusu pripada i Ivanu Lackoviću Croati, zaključio je Šabarić.