Škola nogometa grada Đurđevca


Utorak, 1. listopada 2013.
Osnivačka skupština Škole nogometa grada Đurđevca održana je 30. kolovoza 2013. godine na kojoj je za predsjednika Škole izabran Zdravko Lenardić, dok je za tajnika izabran Milan Slaviček.

U Upravni odbor su izabrani osim predsjednika i tajnika, Željko Lacković,Marijan Matočec i Ivan Radman, dok su u Nadzorni odbor izabrani Marin Milošević,Zvonko Filipčić i Željko Turbelija.

Škola nogometa ima dva trenera sa UEFA B licencom, a to su Marin Ferderber koji vodi i trenira kategorije U8 i U10 i Dražen Fusić koji vodi i trenira  kategorije U12 i U14.

Škola trenutno broji  66 polaznika u kategorijama U8,U10,U12 i U14. Kategorija U8 se natječe u tzv. LIGA PILIĆA. Kategorije U10,U12 i U14 se natječu u ligi naziva: PIONIRI 2 LIGA ISTOK,REGIJA SJEVER. Ovom prilikom pozivaju se sva djecu sa navršenih 6 godina starosti kao i njihovi roditelji ili staratelji da se pridruže radu Škole nogometa.

Treninzi za kategoriju U8 su ponedjeljak,srijeda i petak u 16,00 sati. Treninzi za kategoriju U10 su ponedjeljak, utorak, srijeda i petak u17,00 sati. Treninzi za kategorije U12 i U14 su utorak, srijeda i petak u 17,30 sati.

Svi treninzi se trenutno održavaju na igralištu NK Graničara u Đurđevcu, a dolaskom hladnijeg i lošijeg vremena treninzi će se održavati i u dvorani.

Članovi pojedinih kategorija nabrojani su u nastavku:

U8

1.IVANO MILOŠEVIĆ
2.MARKO MILAKOVIĆ
3.IVAN JURIČIĆ
4.MATEJ ŠTEFANOV
5.MARTIN MILOŠ
6.FRAN FERDERBER
7.PAULO ŠIMUNIC
8.ŠIMUN FRANKOVIĆ
9.PETAR REMETOVIĆ
10.VITO POPOVIĆ
11.VID IVANDIJA
12.SVEN LEGRADI
13.LEON LORBER
14.FILIP KOPROLČEC
15.FRAN KUCEL
16.BENEDIKT TURČIĆ
17.PATRIK MIHALJEV

U10

1.MARIN STANEŠIĆ
2.IVANO VARGIĆ
3.NIKO JOSIPOVIĆ
4.ERIK MILOŠEVIĆ
5.IVAN SLAVIČEK
6.BENEDIKT GRGEC
7.GIANCARLO ŠIMUNIC
8.MARKO FILIPČIĆ
9.DAVID KOPRIČANEC
10.FILIP GRAČAN
11.DOMINIK LEGRADI
12.IVAN TOMICA
13.PATRIK KAIĆ
14.ROKO MARTINČIĆ
15.FILIP GAZDEK
16.VIKTOR ŠKURDIJA
17.LUKA TOMRLIN

U12

1.DOMINIK SLAVIČEK
2.SVEN BRUSAČ
3.ROK JENDRAŠIC
4.MATEJ TURBELIJA
5.DOMINIK BEGIĆ
6.BORNA ŠANDROVČAN
7.JAN FUSIĆ<
8.IGOR ODOBAŠIĆ
9.MARKO MATOČEC
10.MARIN PALAIĆ
11.DORIAN MUIĆ
12.MARKO DOMOVIĆ
13.ANTONIO PLAVŠČAK
14.MARKO MATKOV
15.JURICA KANIĆ

U14

1.JURICA KRANJČEV
2.BARTOL ŠIPTAR
3.LUKA LENARDIĆ
4.MARIN LONČAR
5.PATRIK POPEC
6.KARLO PLEMENČIĆ
7.FILIP BALTIĆ
8.DENIS VEDRIŠ
9.PETAR ŠKURDIJA
10.PAVO GAVRIĆ
11.DAVOR KOŽAR
12.KARLO ČIŽMEŠIJA
13.DOMINIK LENARDIĆ