Svetojančani uređuju stazu Križnoga puta


Utorak, 5. travnja 2011.

Vrijeme je korizme i molitve Križnoga puta, ali Svetojančani ove godine na svojem Križnom putu još neće moći hoditi i moliti. Velikom zajedničkom akcijom članova MO, Udruge za sportsku rekreaciju i Udruge žena „Svetojane“, te svetojanskih prijatelja iz PD Bjelovar, ove su godine, zbog nešto oduljene zime, iznad naselja tek uredili njenu stazu. –Uspjeli smo urediti vjersku stazu na kojoj će, prema Gradini, biti postavljeno 14 postaja Križnoga puta. Staza je na strmini, vrlo je interesantna i zahtjevna, pa pretpostavljamo da će i time privući vjernike-izletnike.   Na postajama Križnoga puta će biti postavljene slike koje je naš župnik nabavio iz Rima, pa vjerujemo da će i one svojom ljepotom privući vjernike-znatiželjnike. Uređenu stazu svetojanskoga Križnog puta službeno ćemo otvoriti za Dane Svete Ane, najavio je Ivan Pajtak, predsjednik tamošnjeg MO, siguran da će i ovaj vjerski sadržaj popuniti i obogatiti turističke sadržaje u najmanjem i najturističkijem đurđevačkom prigradskom naselju.