Tematska konferencija o mogućnostima ruralnog razvoja đurđevačke Podravine


Petak, 5. veljače 2010.

Grad Đurđevac i Turistička zajednica Grada Đurđevca organiziraju Tematsku konferenciju o mogućnostima ruralnog razvoja đurđevačke Podravine, koja će se održati u srijedu 10. veljače 2010.g. u 10 sati, u dvorani INA-e (Stari kotar).     Predavači su: - Marin Kukoč, načelnik Odjela za lider i poljoprivredno - okolišne mjere pri MPRRR; tema: IPARD u RH, - Ivan Ciprijan, viši stručni savjetnik za lider i ruralnu mrežu u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, - doc.dr.sc. Snježana Tolić, profesorica na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku; tema:  Hrvatsko selo u perspektivi novih ruralnih politika, - Ivan Vrbanić, menadžer, Lokalna akcijska grupa-LAG Karašica, Valpovo; tema: Od inicijative za ruralni razvoj do osnivanja javno-privatnog partnerstva «LAG Karašica», - Anđelka Hodalić, viša stručna savjetnica za hortikulturu u HZPSS Đurđevac; tema: Ponuda poljoprivrednih proizvoda i usluga uz vinsku cestu,                           - Miljenko Grgac, član Odbora za kulturu i turizam gradonačelnika Grada Đurđevc; tema: Beciklističke i goričke steze đurđevečke Podravine, Ova tematska konferencija je prilika za dobivanje novih, korisnih saznanja, koja će mnogobrojni poslovni subjekti s područja đurđevačke Podravine, a i šire, moći primijeniti u svojim djelatnostima. Pozivamo vas da medijski pratite ovu tematsku konferenciju. S poštovanjem. TZ Grada Đurđevca