Tim hitne medicine od jučer u Đurđevcu i na broju 112 ili 194


Četvrtak, 3. siječnja 2013.

Jučer, prvoga radnog dana u ovoj godinu počeo je službeno s radom Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Funkcionirat će na tri punkta, u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu i s pet pokretnih dobro opremljenih i stručnih hitnomedicinskih timova za hitno opsluživanje 125.000 stanovnika Koprivničko-križevačke županije.     Očekuje se da će takva organizacija značiti i novu kvalitetu u pružanju hitnih medicinskih usluga i zbrinjavanja građana naše Županije. U slučaju hitne medicinske potrebe može ih se nazvati na 112 ili 194. Najviše dobrih promjena službenim formiranjem županijskog Zavoda za hitnu medicinu doživjet će, očekuju svi, Grad Đurđevac i đurđevačka Podravina. Iako u Đurđevcu (u prizemlju Doma zdravlja) neće biti, kao u Križevcima i Koprivnici, dva dežurna medicinska tima s 24-satnim dežurstvom, nego samo jedan, u Đurđevcu neće više dežurati liječnici obiteljske medicine. - Na to smo jako dugo čekali i zadovoljan sam da područje đurđevačke Podravine u hitnom zbrinjavanju bolesnika ipak nije područje drugog reda u odnosu na koprivničko i križevačko i nije po prvi puta tretirano po broju stanovnika, nego po čovjeku koji treba hitnu zdravstvenu uslugu. Vjerujem da će to biti nova kvaliteta, te da ćemo se vrlo brzo uvjeriti u prednosti, ali i možebitne nedostatke funkcioniranja samo jednog tima hitne medicine na našem području, ocijenio je gradonačelnik Gračan i rekao da bi organiziranje hitne medicine na cijelom županijskom području mogao biti dobar primjer i drugim službama i institucijama u njihovoj decentralizaciji. Cilj novoga Zavoda za hitnu medicinu je da se skrati vrijeme od poziva do dolaska pacijentu, te da se novom mrežom timova, koji će biti u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu, osigura njena dostupnost, omogući njena bolja organizacija, a time i kvalitetniji ishod liječenja. Vjeruje se da će se postići da se za maksimalno 10 minuta u gradskom području, a 20 minuta u ruralnom području i to za 80 posto poziva, dođe do pacijenta i adekvatno ga se zbrine. Planirano je kako je to lani đurđevačkoj gradskoj vlasti pojasnio privremeni ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu dr. Mladen Vuljak da sve kreće od prijamno dojavne jedinice koja će biti u Koprivnici i koja će odgovarati na brojeve 112 i 194 te upućivati timove na teren.