Trenutna popunjenost hostela


Petak, 12. srpnja 2013.

  Trenutni prikaz popunjenosti termina  za ljetovanje u hostelu Peski na Prviću.  Svi zainteresirani za termine mogu se javiti na telefon 811-052 ili osobno doći na adresu Stjepana Radića 1, Đurđevac.