TURISTIČKA ZAJEDNICA PRIHVATILA PLAN RADA ZA 2008.


Ponedjeljak, 17. prosinca 2007.

Na posljednjem ovogodišnjem okupljanju, članovi Turističkog vijeća pozitivno su ocijenili realizaciju programa priredbi i akcija koje je tijekom 2007. organizirala Turistička zajednica Grada Đurđevca, te prihvatili projekte koji bi se trebali realizirati u 2008. godini.         U raspravije najviše pozornosti posvećeno planovima za realizaciju iduće 'Picokijade', koja će, kako je najavio predsjednik Turističke Marijan Ružman, zahtijevati dodatni angažman svih đurđevačkih kulturnih, sportskih i javnih radnika, zbog činjenice da je jubilarna, 40-ta, tezbog 'Legende o Picokima' koja od ove godine ima status kulturnog nematerijalnog dobra Hrvatske. Članovi Turističkoga vijeća ponovit će zahtjev Gradskom poglavarstvu da se ubrzaju radovi na uređenju prizemlja Starog grada, te njegovoj vanjskoj rasvjeti i uređenju okoliša, a jučerim je predstavljen i kalendar koji su Grad Đurđevac i njegova Turistička zajednica izdali povodom 40.obljetnice 'Picokijade'. Kalendar je dizanjirao koprivnički autor Matija Moškon, a na 12 listova prikazani su detalji s 'Picokijada', koje su na svojim fotografijama sačuvali đurđevački i koprivnički fotografi Olgica Dokić, Željko Car i Siniša Milašinović,te Zlatko Moškon i Rafael Pejčinović. (Radio Koprivnica)