U manje od mjesec dana tri đurđevačke volonterke ponudile gradu tri razvojna projekta


Subota, 13. studenoga 2010.

Kad su tri mlade podravske intelektualke, Silvija Lukačin, Martina Bot i Marija Zvonar, pred mjesec dana dobile priliku da mjesto liste Zavoda za zapošljavanje zamjene sa stalnim radnim mjestom volontera u Gradu Đurđevcu, nisu dugo oklijevale i promišljale kako potrošiti svojih osma sati radnoga vremena. Prve dvije diplomirane ekonomistice s financijama kao specijalnošću, a treća prvostupnica javne uprave, ili upravna pravnica, pune znanja i kreativnosti, radnoga elana i volje, Martinu Mahoviću, novom pročelniku netom osnovanoga gradskoga Ureda za razvoj i pripremu projekata, nametnule su ubrzani tempo rada.   Njemu i gradonačelniku Slavku Gračanu, nakon njihovih prijedloga i predloženih projekata nije ostalo ništa drugo, nego da u sklopu novoga Ureda ustanove Projektni inkubator. -Već je ovoga petka u Koprivnici naša Silvija Lukačin imala prezentaciju projekta Izgradnje biciklističke staze Đurđevac-Nagyatad, nove Prekodravske rute, za naše i mađarske sudionike u projektu. Taj ćemo projekt  kandidirati za sredstva prekogranične suradnje u sklopu CROST II, „Drava spaja, a ne razdvaja“. U skladu je to sa nacionalnom strategijom poticaja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu „Zelena  brazda“ i Razvojnim operativnim programom naše Županije, te nastavak na do sada izgrađenu Dravsku i Bilodravsku rute-sjever, a u segmentu povezivanja Balaton-Lonjsko polje.   Prekodravska ruta  bi trebala, najkraćim putem, preko obnovljene skele kod Ferdinandovca, povezati projektne partnere s naše i mađarske strane, ističe pročelnik Martin Mahović i dodaje da joj je cilj ne samo izgradnja nove  biciklističke staze, nego na njoj i razvoj seoskog turizma, a time i revitalizacija sela uz nju. - Izgradnja biciklističke staze povezala bi Grad Đurđevac, te općine Kalinovac i Ferdinandovac s naše, te njihove prijateljske mađarske općinu Vizvar, Bolho, Tarany i Grad Nagyatad s mađarske strane, napominje voditeljica projekta Silvija Lukačin. I dok je Silvija bila projektno zaokupljena prekograničnom suradnjom i prezentacijom svojega projekta teškog preko 53.000 eura, Marija Zvonar i Marija Bot, koje u Projektnom inkubatoru volontiraju tek od 1.studenoga, već su poodmakle s dva nova projekta. Marija već radi na evidentiranju i sistematiziranju podataka za izradu Turističkog vodiča Grada Đurđevca, a  Martina Bot se okrenula novim medijima, internetu i Facebooku i već radi na pokretanje poduzetničkog web.portala Grada Đurđevca, s webburzom za Grad i područje đurđevačke Podravine. .