U Mreži OŠ u RH, Đurđevcu odobrene dvije nove osnovne škole


Petak, 8. srpnja 2011.

Nakon što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja potvrdilo novu mrežu škola na području Koprivničko-križevačke županije, na „slatkim“ mukama mogla bi se naći đurđevačka gradska vlast. Naime, prema novoj mreži škola u RH Grad Đurđevac je dobio mogućnost za osnivanje čak dviju novih škola.       U Đurđevcu možemo osnivati Osnovnu glazbenu školu i Osnovnu školu za učenike s posebnim potrebama. To smo već drugo željeli i planirali,  za to stvarali određene smještajne pretpostavke, međutim nedostatka novca, mogao bi nam ugroziti ostvarenje želja i zacrtane planove, rekao je gradonačelnik Gračan, nakon što je Mreža osnovnih škola službeno objavljena u Narodnim novinama. Osnova škola za djecu s teškoćama u razvoju najbliža je svojem osamostaljenju i realizaciji, jer ona već praktički djeluje samostalno, u odvojenim prostorima Bazijančeve vile. Veći je problem sa novom Osnovnom glazbenom školom, koja bi svakako bila dodatni poticaj talentiranim mladim glazbenicima za obrazovanje. Njeni sadašnji učenici i profesori glazbe od 2004. rade u skučenim prostorima Doma kulture, međutim i za smještaj njihove škole ima rješenja. Gradska uprava, preko svojega Ureda za pripremu projekata i razvoj, već ima potvrdu za Glavni projekt nadogradnje i rekonstrukcije zgrade na Trgu sv.Jurja 3, (sada  zgrade Udruge invalida). – Zgrada bi se trebala rekonstruirati i dograditi. U prizemlju bi se dobila dva poslovna prostora, Udruga bi na katu dobila prilagođene prostore, a Glazbena škola nove prostorije za individualnu nastavu na katu dograđenoga dijela, dok je u prizemlju planirana dvorana za solffegio ili ljetne koncerte na otvorenom. Rekonstrukcija i nadogradnja je planirana javno privatnim partnerstvom , sponzorstvima i sufinanciranjem, ističe razvojni pročelnik Martin Mahović i dodaje da je vrijednost radova procijenjena na blizu četiri milijuna kuna. Taj Projekt rekonstrukcije i nadogradnje već je kandidiran prema potencijalno zainteresiranim, ali konkretnih odgovora za sada nema. Očito da su i oni čekali odluku Vlade RH i novu mrežu OŠ. Zna se da Grad Đurđevac nema tih novaca, pa ne uskoči li mu u pomoć Koprivničko-križevačka županija, koja je osnivač i Osnovnoj školi Grgura Karlovčana, možda će Đurđevac na osnivanje nove Glazbene osnovne škole u Đurđevcu, još nažalost morati pričekati. To bi doista bila prava šteta!