Upozorenje DVD-a


Srijeda, 1. svibnja 2013.

Obzirom na vremenske prilike u tijeku su radovi na poljoprivrednim zemljištima, uređenju okućnica, vrtova, vinograda, voćnjaka i drugih manjih poljoprivrednih površina uz koje je vezano i spaljivanje biljnog otpada, korova i trave.       Iako do sada nisu zabilježeni događaji prilikom spaljivanja biljnog otpada, korova i trave kod kojih je došlo do požara otvorenog prostora i proširenja vatre na susjedne parcele ili zahvaćanja vatrom mladih stabala drveća i sl. skrećemo pozornost građanstvu naše županije na pridržavanje propisanih odredaba Zakona o zaštiti od požara, Zakona o šumama te općinskih i gradskih odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla.  Upozoravamo građanstvo da je: ZABRANJENO SPALJIVANJE BILJNOG OTPADA I TRAVE NOĆU, ZA VRIJEME JAKOG VJETRA, TE U BLIZINI ŠUMA I GRAĐEVINA PODLOŽNIH ZAPALJENJU, MJESTO SPALJIVANJA BILJNOG OTPADA MORA BITI UDALJENO NAJMANJE 20 METARA OD GOSPODARSKIH I DRUGIH GRAĐEVINA, ZEMLJIŠTE NA KOJEM SE VRŠI SPALJIVANJE POTREBNO JE IZOLIRATI 5 DO 10 METARA OD OSTALIH POVRŠINA NA KOJIMA SE NALAZE POLJOPRIVREDNE KULTURE I GRAĐEVINE PODLOŽNE ZAPALJENJU, U NEPOSREDNOJ BLIZINI ŠUME, NA UDALJENOSTI DO 200 METARA OD ŠUME MOŽE SE LOŽITI VATRA NA MJESTIMA I UZ PODUZIMANJE ODREĐENIH MJERA OPREZA KOJE ODREDI PRAVNA OSOBA KOJA GOSPODARI ŠUMOM I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM, OSOBA KOJA OBAVLJA SPALJIVANJE MORA BITI PUNOLJETNA I NE SMIJE NAPUSTITI MJESTO SPALJIVANJA DOK VATRA NIJE U POTPUNOSTI UGAŠENA, U SLUČAJU NEKONTROLIRANOG ŠIRENJA VATRE POTREBNO JE ODMAH IZVIJESTITI VATROGASCE (NA TEL. 193), POLICIJU (NA TEL. 192 ) ILI ŽUPANIJSKI CENTAR 112 (NA TEL. 112) TE ZAPOČETI SA GAŠENJEM. Zakonom o zaštiti od požara za nepridržavanje gore navedenih mjera propisana je novčana kazna za fizičku osobu u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kn ili kazna zatvora do 60 dana ako se radi o namjernom izazivanju požara, odnosno novčana kazna od 2.000,00 do 15.000,00 kn ako se radi o nehajnom izazivanju požara. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja propustom izazove požar te novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kn odgovorna osoba u pravnoj osobi. Isto tako odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu biti propisane novčane kazne za pravne osobe u iznosu do 10.000,00 kn, za obrtnike do 5.000,00 kn a za fizičke osobe do 2.000,00 kn. Građani, poljoprivrednici, šumski radnici, pridržavajte se odredaba Zakona o zaštiti od požara, Zakona o šumama te općinskih i gradskih odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, noću, za vrijeme jakog vjetra, ne ostavljajte vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.