Uspješno odrađena posljednja sjednica Gradskog vijeća u ovom mandatu


Utorak, 19. ožujka 2013.

Za manje od tri sata đurđevački su gradski vijećnici obradili pripremljenih 50-tak točaka dnevnoga reda i nakon zajedničkog slikanja za uspomenu, odradili posljednju sjednicu Gradskoga vijeća u svojem mandatu. Bila je to dobra kohabitacija, bez obzira na određene manjkavosti.     - Nisam nikada u proteklom mandatu podržavao i poticao svađu, jer smo svi zajednički radili u interesu Grada. - Takvo kohabitacijsko ozračje treba održavati za razvoj Grada i dalje, tim više što imamo visok komunalni standard, a male izvorne prihode, te veliku neizvjesnost kako ih povećati. Uz otežane okolnosti hrvatske i svjetske krize, u protekle četiri godine smo ipak uspjeli privući na svojih 20 posto 80 posto sredstava iz drugih izvora radi čega moramo biti zadovoljni, ocijenio je dosadašnji mandat predsjednik GV Ivan Đopar, nakon što je gradonačelnik Slavko Gračan vijećnicima, na kraju mandata podastro informaciju o investicijskim aktivnostima u pretekle četiri godine. Što u fazi projektiranja pa sve do realizacije pobrojao ih je ukupno 116 u ukupnoj vrijednosti od 62.276.920 kuna. - Sve smo to zajednički odradili, svatko na svoj način, ali uz domaće izvođače radova i tako realizirali ono što smo obećali na početku mandata, da možemo ići samo u one investicije za koje možemo dobiti novce iz drugih izvora. Dobili smo preko 50 milijuna i 860 tisuća kuna, rekao je gradonačelnik Gračan.  Da ipak nema razloga velikom zadovoljstvu naglasio je HNS-ov vijećnik Ivan Pleadin koji nije htio prihvatiti proračunska izvješća za prošlu godinu, jer on nije zadovoljan onime što se zajednički napravilo u protekle četiri godine i što se ostavlja novoj gradskoj vlasti. - Ostavljamo joj u nasljeđe dugove od 4, 5 milijuna kuna, nerealizirane projekte, neuravnotežen proračun, nenaplaćena potraživanja i šest milijuna kuna kreditnih obveza, zaključio je Pleadin. Uz ocjenu potpredsjednika GV Marijana Štimca da su sva izvješća đurđevačkih komunalnih tvrtki izuzetno kvalitetna i analitična, a rad u njima dobar, gradski su vijećnici, set točaka vezanih uz lanjsko poslovanje Komunalija d.o.o., i Komunalija-Plin d.o.o., prihvatili bez veće rasprave. Direktor Komunalija d.o.o., Marijan Blažok je na pitanja vijećnika V. Repa odgovorio da će općine Kalinovac i Molve na temelju Zakona o vodama svoje uređaje za pročišćavanje otpadnih voda morati ipak predati bez naknade Komunalijama, a da je njegov Tehnički sektor odgovoran za tekst dopisa koji je nedavno izazvao negodovanje nepriključenih građana, za što se on javno ispričao. Da bi se stekao izravni većinski udio, gradski su vijećnici donijeli odluku da se kupi i preuzme 63 posto poslovnoga udjela u trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., po nominalnoj vrijednosti temeljnog kapitala, a da se ostalo ponudi susjednim općinama. Pohvalili su rad i sve uključene u projekt hostelske tvrtke Peski d.o.o., u Prvić Luci, koja je lani pozitivno poslovala, a ove joj se godine, zbog dobrih najava popunjenosti kapaciteta, smiješi još bolja poslovna, turistička godina. No, kako nije bilo i izvješća NO, nije prihvaćeno Gračanovo izvješće o dosadašnjem dvogodišnjem radu TZ područja đurđevačke Podravine. Gradski su vijećnici donijeli odluku da se izbori za članove vijeća MO održe 19. svibnja 2013. na dan održavanja lokalnih izbora, a prema broju vijećnika i podzastupljenog spola, podijelili su 36.000 kuna za financiranje rada političkih stranaka. Na prijedlog gradonačelnika Gračana i njegovu ocjenu da je legalizacija došla u najnepovoljnije vrijeme za osiromašeno gospodarstvo i građanstvo, izmijenjena je Odluka o komunalnom doprinosu koja će svima koji su u postupku legalizacije plaćanje te gradske obveze prepoloviti, smanjiti za 50 posto. Poduzeće za ceste iz Bjelovara je odabrano za održavanje nerazvrstanih cesta, koje će asfalterske radove u 2013. godini obavljati za 145.440 kuna, dok će pulska tvrtka Sani Tres d.o.o., za ukupno 59.825 kuna godišnje obavljati dezinsekciju i deratizaciju javnih površina, te stambenih i poslovnih objekata na đurđevačkom gradskom području.