Vijećnici jednoglasno za novu tvrtku „Komunalne usluge Đurđevac“


Četvrtak, 18. listopada 2012.

Gradski vijećnici su jučer, na redovnoj 29. sjednici Gradskoga vijeća jednoglasno dali suglasnost gradskoj tvrtki Komunalijama d.o.o za osnivanje novog trgovačkog društva. Od 1. siječnja naredne godine poslovat će pod imenom „Komunalne usluge Đurđevac“. Komunalije će mu biti 100 postotni vlasnik, a u novu tvrtku će biti izdvojene sve djelatnosti, osim vodnih usluga, odnosno poslova vodoopskrbe i odvodnje. Realizacije je to lanjske  odluke GV da Komunalije usklade svoje poslovanje sa Zakonom o vodoma.     Tako brzo i jednoglasno nije prošlo zauzimanje stavova nakon informacije Komunalija–Plina u vezi preuzimanja prirodnoga plina s plinsko-naftnog polja Ferdinandovac. Vijećnik Marijan Panić je u ime Kluba vijećnika SDP/HSU prenio zahtjeve MO Centar i Savjeta potrošača da se zatraži od dobavljača plina, Plinacra, da svi potrošači u Gradu Đurđevcu dobivaju plin iz centralnog plinskog sustava standardne kakvoće, a ne da im se umješava kaptažni plin s polja Ferdinandovac, koji nije pročišćen i koji bi mogao biti i opasan. Direktor Komunalija-Plina Dražen Mesić vijećnike je podrobno informirao o prednostima i nedostacima korištenja plina s polja Ferdinandovac. On je za đurđevačke korisnike jeftiniji (na 1000 kubika za 185 kuna ili 5,28 posto, uz 1,09 posto nižu energetsku vrijednost), a vrlo je prihvatljiv i za Komunalije–Plin, zbog njegove diskontne cijene. Budući da ni zakonski nema ograničenja za njegovo korištenje, nije poznat negativan utjecaj na zdravlje ljudi i na trošila, korisnici plaćaju njegovu smanjenu energetska vrijednost pa je time i jeftiniji, prošao je prijedlog osam članova Kluba HDZ/HSS/HSLS. Oni su da se ne prekida njegova dobava iz Polja Ferdinandovac. Istovremeno je zadužen gradonačelnik da nastavi započete razgovore s odgovornima u INI da do kraja ugovorenog razdoblja, odnosno do 1. listopada naredne godine ubrzaju radove na izgradnji plinovoda i na njegovom pročišćavanju na CPS-u. No, pet članova Kluba vijećnika SDP/HSU, osim Mladena Roštana koji je, (kao i Ivan Pleadin HNS) bio suzdržan, ostalo je pri svom prijedlogu da se isključi ferdinandovački plin nestandardne kakvoće iz đurđevačkog plinskog sustava. Bez veće rasprave, uz ocijenu da je stanje sigurnosti na đurđevačkom gradskom području zadovoljavajuće, vijećnici su prihvatili informaciju o šestomjesečnom djelovanju PP Đurđevac. Vijećnik Marijan Štimac je jedino tražio da se policija očita o poduzetim radnjama na Gradskom odlagalištu smeća „Peski“, a vezanima uz sustavno neprimjereno ponašanje romske populacije na njemu. Budući da su u konačni tekst ugrađene sve đurđevačke primjedbe vezane uz repetitore koji moraju biti izmješteni minimalo 100 metara dalje od stambenih objekata, vijećnici su prihvatili i Nacrt konačnog prijedloga II Izmjene i dopune Prostornoga plana KKŽ, a odabrali su ponudu Veterinarske stanice Koprivnica koja će za 41.000 kuna (plus PDV) za Grad Đurđevac obavljati poslove hvatanja, čuvanja i uklanjanja uginulih pasa i drugih životinja lutalica i higijeničarsku službu. Informacija o stanju gospodarstva rezultirala je zaključkom da se postojeća nadopuni novim podacima i strateškim ocjenama, ali i da ubuduće uđe u redovni program rada GV. Ona je bila i točka koja je otvorila ponovo pitanja vezana uz NaturuAgro i PZ u stečaju, ali i zaključak vezan uz njih. Očito nezadovoljni brzinom i načinom kako se odvija stečajni postupak u tim nekadašnjim perjanicama đurđevačkoga gospodarstava vijećnici su, u ime Grada kao jednog o njihovih vjerovnika, zaključili da će njihove stečajne upravitelje pozvati na prvu narednu sjednicu GV da ih izvijeste o tijeku, pravcu i načinu vođenja stečaja, te o stanju imovine u njima. Budu li dakako to željeli, jer im to nije zakonska obveza. Vijećnik V. Rep je zatražio izvješće o radu TZpđP, te pitao u ime zainteresiranih građana koliko iz takse za vodu ide Komunalijama, ali i zašto se ne isplaćuju naknade stočarima za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja. Detaljne će odgovore dobiti pisano. Vijećnika M. Štimca je interesiralo kako ide prodaja gradskoga zemljišta (stara tržnica), a vijećnika V. Ivandiju kako gradonačelnik može utjecati na brzinu dobivanja lokacijskih, odnosno građevinskih dozvola? Gradonačelnik im je odgovorio da će kupac tek sad ubrzati aktivnosti na dobivanju lokacijske jer je odbijena žalba susjeda uz to zemljište, a da će za sve investitore, iako je to u nadležnosti županijskoga ureda, on osobno i gradske službe, sve poduzeti da se vrijeme za dobivanje tih važnih dokumenata što više skrati.