Vlada RH prihvatila prijedlog PZRS naše Županije


Ponedjeljak, 3. prosinca 2012.

Vlada RH je na svojoj 64. Sjednici 29. studenoga usvojila Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja s prijedlogom koordinatorice za ravnopravnost Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije. – Sretna sam zbog toga što je inicijativu naše koordinatorice Ivanke Perić Novak, odnosno prijedlog Nacrta Protokola o postupanju u slučaju seksualnoga nasilja našega Povjerenstva prihvatila Vlada RH, ističe Verica Rupčić, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije.     - Predloženo je da se u predviđenom okviru pružanja osnovne zdravstvene zaštite žrtvama seksualnog nasilja gdje se preporučuje da se obrate izabranom liječniku/ci opće medicine zbog daljnjeg liječenja te izdavanja potrebnih recepata i uputnica, treba dodati: u slučaju da se utvrdi da žrtva nema regulirano zdravstveno osiguranje, zdravstvena ustanova je dužna postupiti prema postojećim pravnim propisima, a sukladno čl. 13. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te čl. 5. Pravilnika o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalni život i rad te nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u RH, kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi, pojasnila je V. Rupčić i dodala da je njeno Povjerenstvo najavilo i inicijativu za izmjenu Pravilnika o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalni život i rad te nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u RH, kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi. Inicijativa je da se Pravilnikom regulira da sve žrtve nasilja trebaju imati zdravstvenu zaštitu na isti način kao što je imaju trudnice, ovisnici i drugi.