Vraćena restaurirana skulptura


Ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.

Važan segment  muzejsko-galerijske djelatnosti je zaštita muzejske građe. Tako već nekoliko godina Centar za kulturu koji obavlja svoju muzejsku djelatnost unutar muzejsko-galerijske jedinice, odnosno Galerije Stari grad, na temelju prijavljenih natječaja, dobiva najvećim dijelom financijsku potporu Ministarstva kulture, Odjela za muzejsko-galerijsku djelatnost, upravo za konzervatorsko - restauratorska istraživanja na skulpturama.     Naime, unutar zbirke Donacije Ivana Lackovića Croate nalaze i drvene skulpture, koje su svojim stilskim oznakama vrijedan segment sakralne baštine.  Zbog svojih iznimno zanimljivih karakteristika jedan dio ove značajne polikromne plastike je restauriran, dok se za ostale Centar za kulturu ponovno prijavio na natječaj. Ovih dana s konzervacije/restauracije «vratila» se  skulptura koja prikazuje anđela u klečećem položaju na oblaku, a vjerojatno se nalazila na atici nekog oltara. Podaci o tome nisu poznati, a ni sam pok. Lacković nije imao podatke o istoj. Unatoč velikim oštećenjima pojedinih dijelova, te napadu crvotočine, skulptura je zahvaljujući konzervatorsko-restauratorskim radovima i istraživanjima mr. Zvjezdane Jembrih, više konzervatorice-restauratorice za drvenu polikromnu plastiku dobila svoj novi osvježen izgled, te mogućnost za izlaganje. (EJH)