Z. Šabarić izlaže u Šemovcima


Ponedjeljak, 14. studenoga 2011.

Šabarićeve majkice na biciklima i motivi cvijeća zaokupili su pozornost Šemovčana. U prostorima Mjesnoga odbora i u njegovoj  organizaciji, a u sklopu programa Martinjskih dana Virja, točnije u sklopu Kulturno–humanitarne večeri, u Šemovcima je otvorena izložba slika đurđevačkog slikara Zdravka Šabarića.         Pred brojnim zainteresiranim Šemovčanima i Virovcima, Kulturno- humanitarnu večer je otvorio virovski načelnik Mirko Perok, a o Zdravku kao slikaru i dominantnim motivima njegova slikarstva nadahnuto je govorio mr.Dražen Podravec. Šabarić  se i ovoga puta pokazao  i kao humanitarac, jer je četiri svoje umjetničke slike poklonio za prodaju na izložbi na kojoj su skupljana sredstva za jednu bolesnu virovsku djevojčicu. U glazbenom dijelu večeri nastupali su polaznici Glazbene radionice Sanje Kovačić.