Završene LAG-ove radionice, čekaju se i dalje projektni prijedlozi


Utorak, 4. prosinca 2012.

Posljednjih dana mjeseca studenog održane su posljednje od ukupno od devet radionica koje su u okviru izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a Podravina, zajednički organizirali LAG Podravina u suradnji sa PORA-om Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja, koja pruža tehničku pomoć pri izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a Podravina.     - Cilj održavanja radionica je bila izrada strateškog dokumenta razvoja LAG-a koji će doista predstavljati volju domaćih ljudi i stanovnika područja LAG-a, a održane su za civilni, javni i gospodarski sektor u Gradu Đurđevcu, te u općinama Drnje, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Molve, Novigrad Podravski, Novom Virju, Podravskim Sesvetama, Virju i Peterancu. Izrada Lokalne razvojne strategije je i jedan od preduvjeta za prijavu LAG-a Podravina na Mjeru 202 IPARD programa koja je namjenjena sufinanciranju lokalnih akcijskih grupa, pojasnila je Silvija Lukačin, tajnica LAG-a Podravina i dodala se i nakon radionica i preko internetskih stranica osnivača prikupljaju projektni prijedlozi s ciljem stvaranja baze projekata, ali i uvrštavanja projektnih prijedloga u Akcijski plan provedbe Lokalne strategije razvoja LAG-a Podravina.  - Pozivamo i dalje sve zainteresirane građane, trgovačka društva, OPG-e, zadruge, udruge, javne ustanove i širu zainteresiranu javnost s područja LAG-a Podravina da još imaju vremena da nam dostave svoje projektne prijedloge u cilju što kvalitetnije izrade Lokalne strategije razvoja LAG-a Podravine, zaključila je S. Lukačin.