Županija sa 70.000 sufinancira uređenje Staroga grada i župne crkve


Petak, 10. svibnja 2013.

Od osiguranih gotovo pola milijuna kuna koliko je ove godine namijenjeno u županijskom proračunu za zaštitu spomenika kulture i sakralne objekte, u Đurđevac su došli najveći iznosi među 31 korisnika koji su se natjecali za sufinanciranje već započetih projekata u kulturnoj i sakralnoj sferi.     Tako je đurđevačka župna crkva sv. Jurja dobila 25.000 kuna koje će biti utrošene za popravak crkvenih zvona i za neophodne građevinske radove na ovoj sakralnoj građevini iz 1927. godine. Isto tako župan Darko Koren je donio zaključak da se iz županijskoga proračuna sufinancira treća faza uređenja atrija Staroga grada i adaptacija prostora u prizemlju đurđevačke utvrde, koja je spomenik kulture I kategorije. Centar za kulturu je za te potrebe iz Županije dobio također najviše od 31 korisnika, 45.000 kuna.