Županov prijem za novinarke na Dan žena


Ponedjeljak, 8. ožujka 2010.

Na Međunarodni dan žena, koji je koprivničko-križevački župan Darko Koren, po prvi puta obilježio prijemom za novinarke (kojima je uz crvenu ružu uputio i čestitke) Služba ureda župana, dobila je u svoj sastav još jednu ženu, stručnu suradnicu za odnose s javnošću, odnosno glasnogovornicu Melitu Pavlek. Ne postoji ni jedna informacija u Županiji koju vam nismo spremni dati, a cilj nam je da kao političari dobro radimo i o tome pravovremeno obavještavamo javnost, rekao je župan Darko Koren prilikom predstavljanja ustroja Službe ureda župana i budućeg funkcioniranja odnosa s javnošću Koprivničko-križevaček županije i nove glasnogovornice. Uz redovne mjesečne presice, a po potrebi i češće, temeljne promjene na slubenim web- stranicama Županije, te planiranog izdavanja županijskoga biltena, i suradnja s medijima bit će drugačija. -Želim biti vaš servis za informiranje, rekla je M.Pavlek i naglasila da malo županija u Hrvatskoj ima tako organiziranu informativnu službu i odnose s javnošću, kako to ima Koprivničko-križevačka županija. Potvrdila je da će se na službenim županijskih internetskim stranicama moći naći i sve informacije s đurđevačkog područja, koje se relevantne i za Županiju ili su djelomično ili u cijelosti zajednički projekti.