Župnik zamolio vjernike za pomoć pri obnovi kapela


Četvrtak, 13. svibnja 2010.

Nakon završetka uređenja nove vjeronaučne dvorane, te manjih zahvata na župnoj crkvi sv.Jurja, župnik Ozren Bizek nastavlja s uređenjem sakralnih objekata na području Župe sv. Jurja. Sudeći po najavi, koju je obznanio svojim župljanima za nedjeljne sv. mise, na redu je uređenje dviju đurđevačkih kapela. Riječ je o neogotičkoj kapeli Srca Isusova u Ulica kralja Tomislava koja ove godine 29. lipnja navršava točno sto godina, te o kapeli Trpnog Isusa na raskrižju Donjih Brvci i Basaričekove ulice, koja 13. lipnja navršava 166 godina. Obje kapele su vrijedni spomenici kulture ali neprimjerno zapušteni, pa je župnik pozvao sve Đurđevčane koji drže do svoje kulturne baštine i crkve da svojim novčanim prilozima pomognu obnovu ovih dvaju spomenika povijesti i kulture Grada Đurđevac i njegove Župe sv. Jurja. Da 1500 đurđevačkih kućanstava za obnovu kapela odvoje samo po 50 kuna, župnik O. Bizek vjeruje da bi se mogla obaviti početna, nužna uređenja. Za sva veća morat će se ipak kucati na gradska i županijska vrata, ali tražiti i pomoć Ministarstva kulture.