Lektira u knjižnici


Utorak, 2. lipnja 2015.

Učenici 5.a i 5. b razreda OŠ Molve i njihova profesorica hrvatskog jezika Marija Halaček posjetili su dječji odjel Gradske knjižnice Đurđevac.
To nije bio uobičajeni posjet, nego se na dječjem odjelu održao sat lektire na drugačiji način. Njihova zadnja lektira za lipanj bile su Šaljive narodne pripovijetke i zadana priča Ero s onoga svijeta.
Djeca su se rasporedila po grupama. Motivacija je bio ulomak, tj. završno kolo iz opere Ero s onoga svijeta Jakova Gotovca. Nakon kratkog opisa doživljenog prešli su na rad po grupama.
Po završetku, svaka grupa je prezentirala svoj rad te zaključne misli lijepili na plakat. Ovakav sat lektire brzo je prošao te su izrazili želju da takvih satova lektire bude više.