Limači se upoznali s jesenskim plodovima


Srijeda, 17. studenoga 2021.

Krajem listopada i početkom mjeseca studenog mališani iz dječje odgojne skupine Dječjeg vrtića Maslačak Limači upoznavali su se s jesenskim plodovima.

Kroz istraživalačko spoznajne aktivnosti, vrtićarci su razvijali vlastitu percepciju različitih materijala, tekstura, oblika i boja. Posebno ih se dojmilo presipavanje te manipuliranje žirevima, kestenima i piljevinom, a dio aktivnosti su proveli i kroz istraživanja pomoću taktilne ploče u obliku drva na kojoj su se nalazila zrnca kukuruze, komušina, grančice i kora drveta, kesteni, žirevi te njihove kapice, bršljan, češeri i ukrasno bilje.

Puštanjem jesenskih pjesmica i brojalica odgajateljice su poticale razvoj dječjeg glazbenog stvaralaštva, a provodeći vrijeme na zraku Limači su promatrali lišće koje opada sa stabla i uživali u mnoštvo jesenskih boja koje su prekrile naš grad.