Lovci na Pleškov breg premjestili kućicu za odmor


Ponedjeljak, 27. srpnja 2015.

Lovačka udruga Jelen iz Đurđevca organizirala je radnu akciju premještanja kučice za odmor na novu lokaciju, u predio Pleškov breg nedaleko od prigradskog naselja Čepelovac. U radnoj akciji sudjelovao je 20 članova koji su imali pune ruke posla jer je kućicu trebalo oprezno podići na traktorsku prikolicu i prevesti na novu lokaciju. Odsad će kutak za odmor moći koristiti i izletnici jer preko Pleškovog brega prolazi novouređena biciklistička staza Bilogorska ruta.