Mali princ: predsjednica Kristinka Štefansudjelovala na konferenciji s temom zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama


Petak, 8. ožujka 2019.

Predsjednica Udruge Mali princ Kristinka Štefan sudjelovala je jučer u Zagrebu na konferenciji Zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada.

Konferencija je održana u organizaciji Hrvatskog Saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama. Kroz program konferencije prikazalo se sadašnje stanje zaposlenosti osoba s intelektualnim teškoćama, dosadašnji zakonodavni okvir, teškoće pri zapošljavanju, prikaz zapošljavanja na otvorenom tržištu rada i alternativnih oblika radnih aktivnosti u kooperaciji s gospodarskim subjektima u udrugama članicama Hrvatskog Saveza te susjednih zemalja koje se bave problematikom zapošljavanja osoba s IT.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici ministarstava, institucija i ustanova koji su kroz izlaganja prikazali zapošljavanje na otvorenom tržištu rada i alternativne oblike radnih aktivnosti u kooperaciji s gospodarskim subjektima u udrugama članicama Hrvatskog Saveza te susjednih zemalja koje se bave problematikom zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama.