Međunarodni dan tolerancije u produženom boravku


Srijeda, 14. studenoga 2018.

U srijedu, 14.11.2018., u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije učenici polaznici produženog boravka susreli su se s članovima udruge Mali princ.

Zajedno su se prisjetili da je to dan koji nas podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas. Dan koji nas potiče na snošljivost prema drugima. Zabavnim sportskim aktivnostima u školskoj sportskoj dvorani te iskrenim prijateljskim druženjem zaključili su da je tolerancija važan dio svakodnevnog života i međuljudskih odnosa.

INTERNACIONALNĂ ZUA ALU KUPILULUJ ÎM MAJLUNŹIT BORAVKU

Ku povodu lu obilježavanji dă Internacionalnă zua a lu kupiluluj kari să obilježăléšći la 20. Decembru, ku cegu dă maj bunji priśipući, apukaći šî bunutaći pîntru toc kupiji, kupiji polazniśi dă majlunźit boravku s-or bavalit ku dîm totfélur dă aktivnostur ljigaći ku điriptaće šî obavezurlje a lu kupijilor. S-or ujtat la video dă điriptaće a lu kupijilor, „Roko šî Lara îm lume cara dă điriptaći“, a atunśe šî or diskutiralit śe dă jej znaćaléšći điriptaće šî obavezurlje a lu kupijilor. Una îngrămadă s-or slagalit pălîngă tóći điriptaćur šî obavezur šî or astrîns a lor skrijitură kit uvik să-š pótă aduśi îm firi pă jélji. Zua u fost gata pă a lu kupijilor maj fulósă parći - îm žok.

PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNOSTI

Korisnik: Grad Đurđevac

Projektni partner: Osnovna škola Grgura Karlovčana Đurđevac

Ukupna vrijednost projekta: 633.661,28 KN

Iznos EU potpore: 633.661,28 KN