Ministarstvo kulture dodjelilo KUD-u Petar Preradović 8.000,00 kuna


Petak, 29. prosinca 2017.

Ministarstvo kulture ove godine je raspisalo Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. na koji je prijavljeno ukupno 886 programa.

Za financiranje je predloženo i prihvaćeno 445 programa, među kojima se nalazi i program KUD-a Petar Preradović koji je dobio 8.000,00 kuna za nabavu muških podravskih rajtoza i lajbeca.