Članice Udruge žena Suha Katalena organizirale radnu akciju, uključili se i mještani i djeca


Četvrtak, 30. studenoga 2017.

U sklopu projekta Zajedno do zelenog osmijeha Udruga žena Suha Katalena organizirala je i ovaj vikend radnu akciju na kojoj su sudjelovali, osim članica Udruge, i mještani Suhe Katalene.

Zajedničkim snagama napravili su pripremu za sadnju živice i drveća te premjestili klupe i postojeći dovod vode, dok su mještanke zajedno sa djecom zasadile živicu, drveće, cvijeće te uredile okoliš dječjeg igrališta.

Predsjednica Udruge, Gabriela Kralj Bartovčak, zahvalila je svima koji su podržali projekt i sudjelovali u radnoj akciji.

Cilj projekta je urediti dječje igralište i nadopuniti sa 3 nova igrala  čime će se najmlađim mještanima Suhe Katalene omogućiti da od najranije dobi razvijaju svoje motoričke sposobnosti, socijalne vještine te da se odgovorno ponašaju prema prirodi i okolišu.

Ukupna vrijednost projekta je 22.000,00 kuna od kojih Grad Đurđevac sufinancira 5.000,00 kuna a Ina– Industrije nafte, d.d.  sufinancira sa 17.000,00 kuna.

Projekt je prijavljen preko web stranice www.ina.hr/zelenipojas u sklopu programa Zeleni pojas- natječaja za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2017.g  u organizaciji Ine.