Mladim poljoprivrednicima potpore do 50.000 eura


Petak, 2. listopada 2015.

Raspisan je natječaj za provedbu mjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“  na koji se od 5. listopada mogu javiti poljoprivrednici koji su stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina te koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine (diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera, završenu srednju školu iz područja poljoprivrede i veterine, radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje 2 godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju) te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

Potpora se dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela. Maksimalna visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Potencijalnim korisnicima putem ove mjere na raspolaganju stoji širok spektar aktivnosti za jačanje konkurentnosti obiteljskog gospodarstva. Uvjet je da korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu obzirom da se zahtjev za potporu podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 05. listopada do 23. prosinca 2015.

Cjelokupni natječaj nalazi se na slijedećem linku: http://www.apprrr.hr/podmjera-61-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima-1630.aspx